Obchodné transakcie, M & A, korporátne právo 

S odkazom na naše rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti poskytujeme komplexné poradenstvo pre „sell side“, „buy side“, ako aj financujúce subjekty. Vždy sa snažíme transakciu dotiahnuť do úspešného konca.

Právne poradenstvo klientom v oblasti korporátneho práva patrí medzi základné služby naše advokátskej kancelárie, pričom komplexne zabezpečujeme prípravu všetkých potrebných dokumentov a zastupovanie klientov voči príslušným orgánom verejnej správy.