Kontakt

Mičinský & Partners s.r.o.

Sídlo:
Bosákova 3, 851 04 Bratislava 5

Kontakt:
+ 421 915 84 07 08
office@micinsky.com
micinsky@micinsky.com

 

Mičinský & Partners s.r.o. (advokátska kancelária)
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 125037/B
IČO: 51 29 69 69
IČ DPH: SK2120662731
zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 21712