Mičinský & Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Kancelária:
Dohnányho 16, 821 08 Bratislava 2

Sídlo (korešpondenčná adresa):

Francisciho 2358/2, 811 08 Bratislava 1


Kontakt:

+ 421 915 84 07 08
office@micinsky.com
micinsky@micinsky.com

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č. 125037/B

IČO: 51 29 69 69
IČ DPH: SK2120662731
zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky 21712