O nás

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb

Ľudovít Mičinský sa dlhodobo špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riešenia sporov, kde zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých významných investičných sporoch. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských právnikov zaoberajúcich sa arbitrážnym konaním na národnej i medzinárodnej úrovni.

V rámci svojej odbornosti sa tiež zameriava na verejné investície (verejné obstarávanie a PPP projekty), pričom sa v posledných rokoch podieľal na najvýznamnejších PPP projektoch v regióne strednej Európy (PPP projekt D4/R7 - Obchvat Bratislavy a PPP Projekt D4, Česká republika).

Ľudovít má tiež rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti korporátneho práva, obchodných transakcií a M&A.