Nehnuteľnosti a stavebníctvo

V oblasti nehnuteľností a stavebníctva poskytujeme širokú škálu právnych služieb týkajúcich sa výstavby, projektovania, prenájmu, financovania, kúpy a predaja nehnuteľností, vrátane voľby metódy dodávok (design-build) a zmluvného štandardu (FIDIC). Našim klientom zároveň zabezpečujeme podporu a zastupovanie pri získavaní potrebných povolení (EIA, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie). Sme hlavnými poradcami slovenskej pobočky spoločnosti CBRE, ktorá je nadnárodným lídrom v oblasti komerčných nehnuteľností.

Špecifickým zameraním našej kancelárie sú arbitráže v oblasti stavebníctva, a to najmä arbitráže týkajúce sa stavieb obstarávaných procesom verejného obstarávania.Riešenie sporov v oblasti stavebníctva - vybrané referencie:

·     Člen právneho teamu zastupujúceho Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. v medzinárodnom arbitrážnom konaní (ICC Paríž) týkajúcom sa projektu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, FIDIC žltá kniha (hodnota sporu: viac ako EUR 100 mil., 2021 – aktuálne)

·     Člen právneho teamu zastupujúceho Ministerstvo dopravy a výstavby SR v medzinárodnom arbitrážnom konaní (ICC Paríž) týkajúcom sa projektu PPP projektu diaľnice D4/rýchlostnej cesty R7 (hodnota sporu: viac ako EUR 100 mil., 2019 – 2021)

·     Rozhodca v spore pred ICC Paríž týkajúcom sa výstavby chemickej továrne v Českej republike (hodnota sporu: viac ako EUR 30 mil., 2020 – 2022)

·     Člen komisie pre riešenie sporov (KRS) pre projekt výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, FIDIC, žltá kniha (hodnota aktuálne rozhodnutých sporov: viac ako EUR 20 mil., 2021 – súčasnosť)

·     Právny poradca pre Ministerstvo dopravy ČR v rámci prípravy PPP projektu D4 Praha – Písek. Právne-technické poradenstvo, vedenie súťažného dialógu, zastrešovanie právno-technickej agendy, post – closing advisory (2017 – 2021)

·     Právny poradca pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci realizácie PPP projektu diaľnice D4/rýchlostnej cesty R7. Komplexné poradenstvo, príprava verejného obstarávania koncesionára, vedenie súťažného dialógu, zastrešovanie právno-technickej agendy, riešenie nárokov koncesionára (2014-2021)

·     Právne poradenstvo stavebnému dozoru - medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa službami stavebného dozoru, projektového manažmentu a kontroly v oblasti nehnuteľností a stavebníctva na dopravnej stavbe podľa podmienok FIDIC Červená kniha – hodnota zákazky cca EUR 800 tis.: vyhodnocovanie nárokov zhotoviteľa a pokynov objednávateľa

·     Právny poradca pre najvýznamnejšiu medzinárodnú spoločnosť v oblasti poradenstva v oblasti nehnuteľností a stavebníctva CBRE a poradenstvo v rámci zmluvných štandardov FIDIC (2018 – aktuálne)

·     Zastupovanie Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) v rámci riešenia sporov týkajúcich sa výstavby terminálu podľa zmluvného štandardu FIDIC. Riešenie sporov v rámci KRS a v arbitrážnom konaní pred ICC Paríž (hodnota sporu viac ako EUR 1 mil., 2013 – 2016)

·     Právne poradenstvo pre The Royal Bank of Scotland pri financovaní viacerých miliónových projektov v stavebníctve v Českej a Slovenskej republike (third party funder) vrátane riešenia sporov, FIDIC contract a claim management (2010 – 2015).

·     Právne poradenstvo pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. v spore so súkromným partnerom (hodnota sporu: EUR 25 mil., 2015 – 2016)

·     Zastupovanie Slovenskej republiky v investičnej arbitráži A.J.Oostergetel/T. Laurentius vs the Slovak Republic (UNCITRAL rules) na základe BIT (hodnota sporu: EUR 290 mil., 2007 - 2012)

·     Zastupovanie Slovenskej republiky v investičnej arbitráži Branimir Mensik vs the Slovak Republic Counsel (ICSID, Washington, ICC Paríž) na základe BIT (hodnota sporu: USD 45 mil., 2008 - 2011)

·     Zastupovanie Slovenskej republiky v investičnej arbitráži Achmea (Eureko) vs the Slovak Republic (UNCITRAL rules) na základe BIT (hodnota sporu: EUR 65 mil., 2009 - 2015)

·     Lokálny poradca pre advokátsku kanceláriu Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP zastupujúcu Slovenskú republiku v investičnej arbitráži HICEE B.V. vs the Slovak Republic (UNCITRAL rules) na základe BIT (hodnota sporu: EUR 1 miliarda, 2010 - 2013)

·     Zastupovanie Národnej rady Slovenskej republiky v 7 významných sporoch (na súdoch SR) so zahraničnými investormi (hodnota sporov spolu: EUR: 600 mil., 2012 – súčasnosť)

MHTH zastupovanie - hodnota sporu EUR 7 mil.

Phasellus ultrices