JUDr. Barbora Cagáňová

Advokátska koncipientka, správkyňa

V rámci svojej praxe sa zameriava primárne na civilnú agendu, v rámci ktorej sa najčastejšie venuje zastupovaniu v obchodnoprávnych sporoch, vymáhaniu pohľadávok, korporátnemu právu, obchodným transakciám a insolvenčnej agende. 

Pri svojej práci vhodne využíva nadobudnuté skúsenosti zo svojej správcovskej praxe, čo vnímajú klienti ako mimoriadny prínos pri riešení ich obchodnoprávnych sporov.

Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku. Barbora hovorí tiež nemecky.

Členstvo

  • Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

  • JUDr. - Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Mgr. - Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Máte záujem o naše právne služby? Zanechajte nám email a Vášmu dopytu sa budeme venovať do 24 hodín.