Riešenie sporov - Arbitráž

Riešenie sporov patrí medzi kľúčovú špecializáciu advokátskej kancelárie Mičinský & Partners

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb zastupoval klientov vo viacerých významných sporoch pred národnými a medzinárodnými súdmi vrátane SDEÚ, ako aj arbitrážnymi inštitúciami (ICC, VIAC, LCIA, ICSID, UNCITRAL rules, PCA, RS SAK), pričom často pôsobí ako rozhodca-arbiter v národných i medzinárodných arbitrážnych konaniach. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje konferencií o alternatívnych riešeniach sporov (Viedeň, Hong Kong, Paríž, Londýn, Praha) a je autorom komentára k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov.

Pravidelne zastupujeme našich klientov v obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporoch na všeobecných a rozhodcovských súdoch v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. 

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

FIDIC, adjudikácia (KRS/DAB)

V oblasti nehnuteľností a stavebníctva poskytujeme širokú škálu právnych služieb týkajúcich sa výstavby, projektovania, prenájmu, financovania, kúpy a predaja nehnuteľností, vrátane voľby metódy dodávok (design-build) a zmluvného štandardu (FIDIC). Našim klientom zároveň zabezpečujeme podporu a zastupovanie pri získavaní potrebných povolení (EIA, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie).

Verejné obstarávanie a PPP projekty

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme právne poradenstvo klientom v rámci celého priebehu procesu verejného obstarávania – od prípravy ponúk, cez prípadné revízne postupy, až po uzatvorenie zmluvy a následnú realizáciu projektu. V oblasti PPP projektov bývame zapojení do poradenstva verejného sektoru od prípravy štúdie uskutočniteľnosti, cez súťaženie súkromného partnera, až po finančné uzatvorenie projektu.

Obchodné transakcie, M & A a korporátne právo

S odkazom na naše rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti poskytujeme komplexné poradenstvo pre „sell side“, „buy side“, ako aj financujúce subjekty. Vždy sa snažíme transakciu dotiahnuť do úspešného konca.

Právne poradenstvo klientom v oblasti korporátneho práva patrí medzi základné služby našej advokátskej kancelárie, pričom komplexne zabezpečujeme prípravu všetkých potrebných dokumentov a zastupovanie klientov voči príslušným orgánom verejnej správy.

Register partnerov verejného sektora

Ako oprávnená osoba komplexne zabezpečujeme všetky služby klientom pri registrácii v Registri partnerov verejného sektora.

Neviete, či sa špecializujeme na právo, ktoré potrebujete? Napíšte nám a informujte sa o našich službách.